Pseudopregnancy in Dog

 
بلاگVETERINARY MEDICINE
 دكتر محسن صالحي كهريزسنگي

با توجه به اندك مكان و زمان موجود، به اندك اشاره اي در مورد پاتوفيزيولو‍‍ ژي، علائم كلينيكي،‌ درمان و پيشگيري از آبستني كاذب كلينيكي در سگ اكتفا مي كنم.


قبل از هرچيز بايد بدانيم كه واژة آبستني كاذب Pseudopregnancy در انگليسي و اسپانيايي به كار      مي رود ولي اصطلاح دقيق براي اين حالت، آبستني كاذب كلينيكي يا Overt Pseudopregnancy يا Clinical Pseudopregnancy     مي باشد به عبارتي واژة آبستني كاذب در بيولوژي توليد مثل بيانگر فاز Luteal طولاني ناشي از سيكلهاي تخمداني نابارور است، در حالي كه آبستني كاذب كلينيكي ناشي از كاهش ناگهاني پروژسترون در فاز لوتئال است كه منجر به آزادسازي پرولاكتين مي شود.


آبستني كاذب كلينيكي يك سيندروم است كه در سگهاي غير آبستن ديده مي شود با علائمي مانند : Nesting ، رشد غدد پستاني، شيرواري و ... همراه است. اين سيندروم در سگهاي مادة غير آبستن و در حدود 6-12 هفته پس از فحلي رخ         مي دهد. تشخيص آن بر پاية علائم كلينيكي است، در حالي كه پرولاكتين نقش اساسي در بروز علائم اين سيندروم دارد ولي علت اتيولوژيك دقيق آن هنوز مشخص نيست. اختلاف حساسيت نسبت به پرولاكتين و يا اختلاف مولكولي اين هورمون در بين سگهاي مختلف    مي تواند منشاء اختلاف در شيوع و شدت اين سيندروم باشد. علائم آبستني كاذب كلينيكي مشابه آبستني نيست ولي با حالات حيوان قبل و بعد از زايمان و شيرواري شباهت دارد.


با توجه به ارتباط بين آبستني كاذب كلينيكي و بروز تومورهاي پستاني، درمان اين سيندروم اهميت بسزايي در كاهش بروز اين تومورها دارد.


قبلاً براي درمان اين سيندروم از استروئيدهاي جنسي و پروژستينها استفاده مي شد كه عوارض جانبي زيادي داشتند. امروزه ثابت شده است كه استفاده از داروهاي مهار كننده پرولاكتين مانند Bromocriptine( parlodel *) ، Cabergoline( Galastop *) و Metergoline( Contralac *)  عوارض جانبي استفاده از استروئيدها را نداشته و همچنين مؤثرترين روش درمان آبستني كاذب كلينيكي در سگ  مي باشد .


در مورد سگهايي كه نيازي به توليد مثل آنها نداريم براي پيشگيري از اين سيندروم برداشت تخمدان توصيه شده است چراكه درمان قطعي آبستني كاذب برداشت تخمدانهاست كه البته بايد در دورة Anestrous انجام شود.


در مورد استفاده از آرامبخشهاي فنوتيازيني براي كنترل تغييرات رفتاري حيوان توجه كنيد؛ چرا كه در مورد آبستني كاذب مصرف اين آرامبخشها ترشح پرولاكتين را افزايش داده و لذا استفاده از آنها در آبستني كاذب كلينيكي ممنوع است . ..

نویسنده : dampezeshk_online در ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشساصول تغذیه قوچهای مولد

منابع :
1- اصول نگهداری و پرورش گوسفند تالیف دکتر منوچهر سعادت نوری ٬دکتر صدر ا... سیاه منصور ٬چاپ هفتم 1375 انتشارات اشرفی
2- تغذیه دام تالیف مانفرد کیرش گسنر٬ ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان ٬دکتر حسن نصیری مقدم ٬چاپ2 سال1376 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
3- پرورش علمی گوسفند ٬تالیف و ترجمه دکتر مسعود هاشمی چاپ اول 1374 انتشارات فرهنگ جامع
4- پرورش گوسفند در گوسفند داری های کوچک ٬ترجمه خسرو کامیار٬ دکتر محسن کمیلی ٬الیزابت پور سلیمانی ٬فریبا تبریکی ٬چاپ اول 1372 انتشارات فرهنگ جامع
 5-N.R.CNutrient Requirements of sheep
6- Church  D.C;pond ,w.g;(1988)Basic Animal Nutitionand feeding.
7- Church  D.C;(1986)Livestock feeds and feeding.

تغذیه قوچهای مولد باید به نحوی باشد که استفاده طولانی مدت پرورشی ٬ با پتانسیل بالاوکیفیت مطلوب اسپرم را تضمین کند . تغذیه کمتر از حد نیاز یا مازاد بر احتیاج ٬ روی تولید مثل اثر منفی دارد . در مورد انرژی موجود در جیره بره های نری که جایگزین میشوند ٬تغذیه ناقص بر چگونگی تولید مثل لطمه وارد میکند وممکن است تا 30 درصد قدرت باروری کاهش پیدا کند ٬ روی این اصل کاهش وزن قوچ نقش عمده ای در باروری اسپرم آن دارد .البته فقر مواد غذایی بره نر بر روی بیضه ها اثر کرده و باعث غیر طبیعی شدن اسپرم ها می شود ٬این عامل بر روی قوچ پس از بلوغ اثر نمی گذارد . روی این اصل باید به تغدیه بره های نر جا یگزین توجه ویژه ای را مبذول داشت .

تجربه نشان داده است حجم اسپرم قوچهایی که با جیره حاوی پروتئین در حدود طبیعی تغذیه شده باشند ٬بیشتر از قوچهایی است که با جیره حاوی پروتئین کم تغذیه شده اند به همین ترتیب درصد بره زایی و دو قلو زایی در گله هایی که با جیره غذایی محتوی دانه های پروتئین دار تغذیه شده اند نیز بیشتر است .

تامین پروتئین و مواد معدتی به اندازه کافی بر انجام وظایف جنسی وکیفیت اسپرم تاثیر زیادی دارد. بصورت طبیعی 70-80 گرم پروتئین خام قابل هضم و 850-750 واحد نشاسته ای برای هر حیوان در نظر می گیرند . در طول جفتگیری باید در روزانه 60 گرم پروتئین خام قابل هضم و 120 واحد نشاسته ای اضافه نیز عرضه شود و در صورتیکه دفعات جفتگیری از 3 بار در روز تجاوز کند مقایر فوق دو برابر افزایش پیدا می کند .  نقش کلسیم و فسفر در تولید اسپرم بیش از سایر عناصر معدنی موثر است . کاهش این عناصر در ماده غذایی می تواند معمولاً با کاهش پروتئین توام باشد . بنابراین در هنگام قوچ اندازی دقت های لازم در این موارد باید انجام گیرد. علاوه بر این باید توجه شود که ویتامین های E-D-A در تو لید اسپرم نقش عمده ای دارند و به وسیله دستگاه گوارش گوسفند ساخته نمی شوند . کمبود ویتامین A کمتر محسوس است . زیرا دامها هنگام باروری معمولا از علوفه سبز که محتوی بتا کارتون است استفاده می کنند و اگر جیره غذایی از نظر ویتامین A فقیر باشد تعداد اسپرم های مرده  زیاد می شود . ویتامین E بطور طبیعی در جیره نشخوار کنندگان یافت می شود و نقش عمد ه ای در تولید اسپرم دارد .

به قوچ های مولد علاوه بر غذای پایه می باید کنسانتره اضافه  نیز داده شود . مصرف یولاف به عنوان کنسانتره درنتایج پرورشی اثر مثبت دارد روی این اصل بهتر است که روزانه مقداری یولاف در حدود  500 گرم به حیوان داده شود . برای خنثی کردن فشارهای ناشی از جفتگیری مکرر علاوه بر تامین انرژی کافی باید نسبت به تامین پروتئین اضافی نیز اقدام کرد . اگر قوچ های بطور عادی برای جفتگیری مورد استفاده قرار گیرند باید متناسب با احتیاج اضافی این دوره به هر راس قوچ روزانه 150 گرم کنجاله سویا داده شود . 4 هفته قبل از شروع جفتگیری به مقدار کنسانتره به تدریج اضافه می شود تا قوچ های برای استفاده پرورشی آماده شوند . به منظور جبران ضعف ناشی از جفتگیری  2-3  هفته بعد ا ز پایان دوره جفتگیری نیز همان مقدار کنسانتره اضافه به قوچ ها داده می شود.

در تغذیه بره های جوان می باید علاوه بر علوفه پایه مقداری کنسانتره متناسب با اضافه وزن به آنها داده شود. برای بدست آوردن افزایش وزن توصیه شده 181-136 گرم در روز بره قوچ های جایگزین شونده 59 کیلو گرمی یا قوچ های 2-1 ساله 100 کیلوگرمی به ترتیب نیاز به 2.5-2.3 و 3-3.2 کیلوگرم غذا دارند . چراگاه تابستانه تنها کافی نیست اما چرا گاه های مرغوب تابستانه نیاز به علف خشک مکمل را به میزان 50 درصد کاهش می دهند تغذیه غلات می باید تا پایان دوره جفتگیری ادامه پیدا کند .

قوچ های بالغ را در تمام طول سال به استثنا 45-30 روز قبل از دوره جفتگیری با یک جیره نگهداری (چراگاه ) تغذیه می کنند . درخلال دوره جفتگیری قوچ ها باید 227-136 گرم افزایش وزن روزانه داشته باشند . این مقدار افزایش وزن از طریق جیره های حاوی 65 درصد یونجه پلت شده و 35درصد غلات بدست می آید .

نویسنده : dampezeshk_online در ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشساستفاده از پس مانده هاي (فضولات ) طيور در تغذيه گوسفندان

منبع : مجله خوشه شماره 6و7

مقدمه:

گوشت طيور تا كنون به عنوان يك غذاي خوب و تجملي مورد توجه مصرف كنندگان قرار گرفته است ، اما بدليل اينكه 70-60% جيره طيور از غلات تشكيل مي شود ، هزينه توليد آن بالاست ، همچنين در كشورهاي فقير كه مصرف روزانه پروتئين حيواني هر فرد بيشتر از 30 – 20 گرم نمي باشد ، غلات به عنوان مواد اصلي تشكل دهنده غذايي افراد بشمار مي روند .

بعضي از كشورها سعي در افزايش توليد گوشت طيور و تخم مرغ دارند ، اما بدليل كمبود غلات دچار مشكل افزايش هزينه مي شوند .

افزايش انفجاري جمعيت انساني بويژه در كشورهاي جهان سوم صرفه جويي در غلات را طلب مي كند . بنابر گزارش سازمان جهاني تندرستي تعداد زيادي كودك همه ساله بدليل گرسنگي يا بيماري هاي وابسته به گرسنگي از دنيا مي روند .

هم اكنون در بعضي از كشورها از ضايعات طيور به انضمام احشا ، پرو بال ،خون ، سرو انگشت پا و... در جيره دام و طيور استفاده مي شود ، با اين وجود مقدار زيادي از فضولات و پس مانده هاي طيور دور ريخته مي شود مگر در موارد محدود كه بعنوان كود يا توليد بيوگاز جهت سوخت استفاده مي گردد .

در بعضي كشورهاي شرقي از فضولات طيور در پرورش ماهي استفاده مي شود كه مي توان آنها را در تغذيه گوسفند يا ديگر نشخواركنندگان همانند گاو گوشتي مخصوصاً در خاورميانه و ديگر قسمتهاي جهان كه فاقد چراگاه مي باشند – مورد استفاده قرار دارد .

پس مانده هاي طيور زمانيكه تحت شرايط مطلوب جمع آوري شوند داراي 20 -30 % پروتئين خام مي باشند ، اما تركيب ماده خشك آن بستگي به سيستم پرورش چوچه ، محيط ،آناليز شيميايي ، آب و غذا دارد .

اگر چه جيره جوجه هاي گوشتي معمولاَ داراي 22% پروتئين خام است اما مقدار نسبتاً زيادي نيتروژن و 30-25% پروتئين خام توليد مي شود .

اهميت نوع پس مانده ها :

فيبر خام پس مانده هاي طيور بستگي زيادي به نوع و مقدار بستر طيور گوشتي دارد . بيشتر آب مورد استفاده طيور در خاورميانه داراي 3000 ppm TDS مي باشد كه باعث رقيق شدن فضولات طيور مي شود ، امادر اقليمهاي خشك با رطوبت پائين ، درجه حرارت با بالا رفتن ماده خشك پس مانده ها كمك مي كند و مقدار نسبتاً بالايي كلسيم و فسفر آن را مي توان در فرمولهاي غذايي گوسفند مورد استفاده قرار داد .

آزمايش با پس ماندههاي طيور:

تحقيق درباره كاهش هزينه جيره هاي غذايي دامهاي پرواري به آزمايشي بر سه گروه 50 تايي بره هاي جوان منجر شد دامها همراه با يك گروه شاهد در جايگاههاي بسته با كنسانتره هاي حاوي پس مانده هاي طيور و يونجه به مدت 122 روز تغذيه شدند :

جدول شماره 1:

مواد تشكيل دهنده كنسانتره

گروه شاهد

 

 

 

%

جيره 1

جيره 2

جيره 3

جيره 4

پس مانده هاي طيور

0 . 0

10

20

25

جو

39

35

35

38

كاه گندم

30

29

25

20

سبوس گندم

10

10

10

10

كنجاله سويا

14

9

3

0 .0

ملاس

6 .6

6 . 6

6 . 6

6 . 6

مكمل ويتاميني و معدني

2 . 0

2 . 0

2 . 0

2 . 0

نمك

2 . 0

2 . 0

2 . 0

2 . 0

جمع %

100

100

100

100

آناليز

 

 

 

 

پروتئين خام %

34 .16

16 . 16

69 . 14

23 . 15

TDN  %

34 . 64

67 . 64

92 . 64

65 . 68

فيبر خام

52 . 16

46 . 15

72 . 14

47 . 12

رطوبت

32 . 9

96 . 10

49 . 10

82 . 9

ماده خشك

68 . 90

04 . 89

51 . 89

18 . 90

خاكستر

13 . 7

29 . 8

41 . 8

92 . 7

كلسيم

13 . 0

36 .0

50 . 0

65 . 0

فسفر

30 . 0

31 . 0

36 . 0

37 . 0

روي ppm

67

82

81

90

منگنز ppm

50

53

58

74

آهن ppm

238

282

280

299

مس ppm

5 . 30

76 . 4

90 . 5

48 . 7

منيزيم ppm

1808

1911

1723

1885

فاكتور محاسبه هزينه جيره %

100

33 . 88

05 . 67

05 . 61

 

جدول شماره 2:

 

جيره 1 شاهد

جيره 2

جيره 3

جيره 4

وزن اوليه گوسفند  kg

73 . 19

83 . 18

70 . 19

43 . 18

وزن پاياني kg

47 . 50

47 . 48

35 . 48

31 . 48

افزايش وزن روزانه   g

252

243

235

245

كنسانتره پلت شده مصرفي  kg

58 . 1

56 . 1

53 . 1

53 . 1

يونجه مصرفي  kg

47 . 0

47 . 0

47 . 0

47 . 0

كل جيره مصرفي روزانه kg

05 . 2

03 . 2

00 . 2

00 . 2

راندمان تبديل غذا

13 . 8

35 . 8

51 . 8

16 . 8

مدت آزمايش (روز)

122

122

122

122

 

نتيجه :

از آناليز جيره ها مشخص مي شود كه با افزايش مقدار پس مانده هاي ظيور ميزان مينرالها افزايش مي يابد ، اما ميزان فيبر خام كاهش پيدا مي كند ، همچنين با وجود بالا رفتن ميزان مينرالها هزينه ها كاهش محسوسي دارد .

گوسفندان پروار شده با كنسانتره حاوي 25 % از پس مانده هاي (فضولات ) طيور ( جيره 4) ، تقريباً راندمان تبديل غذايي مساوي با گروه شاهد كه فاقد پس مانده ها طيور در كنسانتره گروه چهارم ، هزينه جيره بسيار كمتر از گروه شاهد مي گردد كنسانتره اثرات زيان واري ندارد و در معاينه گوشت پس زا ذبح تغيير نامطلوبي در كيفيت آن مشاهده نگرديد .

استفاده از پس مانده هاي طيور در جيره گاو و گوسفندان پرواري باعث كاهش هزينه توليد و كاهش سود تغذيه افراد و همچنين بهبود وضع اقتصادي كشورهاي مربوطه گردد .

 

نویسنده : dampezeshk_online در ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس