مراقبت از گوساله ی تازه متولد شده

Caring for The Newborn Calf
By :george Jarret,RAS & R.Tom Bass,DVM phd
ترجمه: مهندس امید کرمانیها

آماده کردن آغل:بستر تمیز با کاه یا خاک اره نو باید قبل از به دنیا آمدن گوساله مهیا گردد.چون گوساله تازه متولد شده در برابر عوامل بیماریزا به شدت حساس می باشد باید آغل از لحاظ عوامل بیماریزا کاملاً پاک شده باشد. اگر شرایط آب و هوایی( بالای F 45-50 یا خشک ) باشد گاو ها می توانند در چراگاه وضع حمل کنند اما زمانی که زمین گل آلود و نمناک باشد اینکار توصیه نمی گردد.گوساله های تازه متولد شده: بند ناف را بایستی بلافاصله بعداز تولد با تنتور ید 5-7 % بصورت اسپری یا غوط ورسازی ضد عفونی کرد. این عمل در هنگام تغذیه دوباره تکرار می شود.گوساله ها باید بلافاصله بعداز تولد با آغوز خوب تغذیه شوند( این کار نباید بیشتر از 3 ساعت بعداز تولد به تأخیر بیافتد.)واکسن آبله مخصوص گوساله ها را باید 60-30 دقیقه قبل از خوراندن آغوز به آنها داد.1۰-8 ساعت بعداز اولین تغذیه،دوباره به گوساله آغوز داده می شود.گوساله باید در یک جایگاه یا قفس شخصی با بستر خوب، خشک و تمیز قرار گیرد تا بروز بیماری ها به حداقل برسد. کیفیت آغوز:اولین آغوزی که از گاو دوشیده می شود همیشه بالاترین کیفیت را دارد.کیفیت و ارزش آغوز از گاوی به گاو دیگر متفاوت است.کیفیت آغوز تولید شده توسط گاو شکم اول نسبت به گاوهای شکم دوم تا چهارم پایین تر است.ذخیره و جابه جا کردن آغوز:آغوز را تا 3 روز قبل از استفاده،می توان در یخچال نگهداری کرد. همچنین می توان آن را بدون اینکه از کیفیتش کاسته شود به صورت منجمد بالای 18-12 ماه ذخیره کرد.هم در هنگام یخ زدن وهم هنگام یخ زدایی جهت سهولت،بهتر است آغوز در بسته های 2 لیتری منجمد گردد.یخ زدایی آغوز در آب گرم یا گرمای الکتریکی انجام می شود فقط باید مواظب بود تا در طی یخ زدایی گرمای بالایی دریافت نکند چراکه باعث از بین رفتن قسمت زیادی از ایمنوگلبولین هایش می شود و در نهایت از کیفیت آن کاسته می شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید