دامپزشکي

شبکه اطلاع رسانی رشد

مقدمه ومعرفی: 
رشته دامپزشکی در ذهن یک دانش آموز دبیرستان ابعاد بسیار محدود و معینی دارد، در بعضی موارد تصورات نادرست نیز ذهن دانش آموزان ما و بلکه عامه مردم را اشغال کرده است.
در حال حاضر رشته دامپزشکی با علوم تغذیه و علوم آزمایشگاهی ارتباط کاری خوبی پیدا نموده. وظیفه این رشته پیشگیری و درمان بیماری‌های دامی و ریشه کنی و تامین بهداشت عمومی دام می‌باشد بخش جراحی در رشته دامپزشکی با همه جذابیت‌هایش دارای مشکلات و سختی‌هایی است که در بخش عکس می‌توانید قسمتی از این سختی‌ها را ببینید.
کنترل بهداشتی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و کنترل بهداشتی و مواد غذایی که از دام بدست می‌آید از دیگر وظایف این رشته است. این رشته دوره مقطع کاردانی و دکترای حرفه‌ای عرضه میگردد. فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی به عنوان کاردان دامپزشک و تحت نظر دکتر دامپزشک در کلینیک یا مراکز تحقیقاتی مشغول به کار می‌شوند. طول دوره کاردانی 2 سال و طول دوره دکترای حرفه‌ای حدود 6 سال است. دانشجویان این رشته باید ادامه کار در این رشته از توانایی جسمی و علاقمندی کافی برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مختلف آب و هوایی فعالیت کنند.

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی انجام خدمات دامپزشکی که حسب پست مورد تصدی متضمن پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دام است می پزدازند، و یا خدمات مشورتی و تحقیقاتی، آموزشی، طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی در زمینه مربوط را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف:
_انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضع بهداشتی، درمانی دامها در مناطق مختلف کشور و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی در حوزه عملکرد.
_ تجزیه و تحلیل فعالیتهای بهداشتی و درمانی دامها در حوزه عملکرد.

_ پی گیری عملیات اجرایی بهداشتی_ درمانی در حوزه عملکرد.

_ رسیدگی و نظارت بر عملیات اجرایی بهداشتی و درمانی تکنیسینها دامپزشکی.

_ نظارت و راهنمایی کلیه موسسات دامپروری و دامداری_ دارویی دام و فرآورده های دامی.

_مطالعه و تحقیق درباره مسائل و روشهای اجرائی بهداشتی و درمانی نظیر ریشه کنی بیماریهای مشترک انسان و دام- بیماریهای دامی(بومی و غیربومی) و پیشنهاد درباره تغییر یا اصلاح آنها.

_اظهارنظر درباره تغییر یا اصلاح روشهای مبارزه و یا ریشه کنی بیماریها در سراسر کشور.

_تجهیز و اعزام اکیپ های سیار بمراکز دامداری و دامپروری بمنظور اجرای برنامه های اختصاصی دامپزشکی.

_جمع آوری و نگهداری مسائل و مشکلات مربوط به امور دام در زمینه های بهداشتی، درمانی و غذایی.

_نظارت بر حسن انجام نمونه گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه.

سطوح رشته
ردیفنام دانشگاهکاردانیکارشناسیارشددکترا 1آزاد- بابل* 2آزاد- بجنورد * 3آزاد- بهبها ن* 4آزاد- بیرجند* 5آزاد- تبریز* * 6آزاد- داراب* 7آزاد- رشت* 8 آزاد- ساوه* 9آزاد- سراب* 10آزاد- سنندج * 11آزاد- شبستر * 12آزاد- شهر بابک * 13آزاد- شهرکرد * * 14آزاد- فلاورجان* 15آزاد- فیروزآباد* 16آزاد- گرمسار* 17آزاد- گناباد* 18آزاد- لارستان* 19آزاد- مهاباد* 20آزاد- نوشهر و چالوس* 21آزاد- کازرون* 22آزاد- کرج* * 23آزاد- کرمانشاه * 24آزاد- یاسوج* 25آزاد-ابهر* 26آزاد-ارومیه* 27آزاد-اقلید* 28آزاد-بروجرد * 29آزاد-زاهدان* 30ارومیه* 31تهران * 32شیراز* درسهای رشته ردیف نام درسردیفنام درس 1آسیب‌شناسی اختصاصی 2آسیب‌شناسی عمومی 3آمار حیاتی 4اصول اصلاح نژاد دام 5اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام 6اصول تغذیه دام 7اصول جراحی و هوشبردی 8اصول معاینه دام 9اصول همه‌گیر شناسی 10اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری 11انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 1 12انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 2 13انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 3 14انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 4 15ایمنی‌شناسی و سرم شناسی 16بافت شناسی 1 و 2 17باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی 18باکتری‌شناسی عمومی 19بهداشت و بازرسی گوشت 20بهداشت و پرورش دام 21بهداشت و پرورش طیور 22بهداشت و صنایع شیر 23بیماریهای اندامهای حرکتی 24بیماریهای تولید مثل دام 25بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 26بیماریهای داخلی دامهای کوچک 27بیماریهای طیور 28بیماریهای ماهی 29بیماریهای متابولیک دام 30بیماریهای مشترک انسان و دام 31بیوشیمی 1 و 2 32پایان‌نامه 33پرورش و بیماریهای زنبور عسل 34تاریخچه و قوانین دامپزشکی 35تغذیه اختصاصی دام 36تغذیه اختصاصی طیور 37تکثیر و پرورش ماهی 38جانورشناسی عمومی 39جراحی عمومی دامهای بزرگ 40جراحی عمومی دامهای کوچک 41جنین‌شناسی 42رادیولوژی دامپزشکی 43 زبان تخصصی 1 و 2 44ژنتیک حیوانی 45سم‌شناسی 46صنایع مواد غذایی با منشاء دامی 47عملیات دارمانگاهی مامایی 48عملیات در بخش جراحی 49عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ 50عملیات درمانگاهی دامهای کوچک 51عملیات درمانگاهی طیور 52فارماکولوژی 1 53فارماکولوژی 2 54 فیزیولوژی 1 و 2 55فیزیک پزشکی 56قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی 57مامایی دامپزشکی 58ماهی‌شناسی عمومی 59مسمومیتهای دام 60ویروس‌شناسی و بیماریهای ویروسی 61کارآموزی 1 و 2 62کارورزی آمزایشگاه مرکز تشخیص 63کارورزی بیماریهای طیور 1 و 2 64کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1 و 2 65کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 و 2 66کارورزی داخلی دامهای بزرگ 1 و 2 67کارورزی مامایی 1 و 2 68کالبدشناسی پایه 69کالدشناسی مقایسه‌ای 1 و 2 70کلینیکال پاتولوژی 71کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی

بازار کار :
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

_انجام امور درمانی با تأسیس کلینیک و یا بیمارستان دامپزشکی و اشتغال به امور درمانی در بخش‌های مختلف نظیر طیور، آبزیان، دامهای بزرگ (شامل جراحی، مامائی، داخلی)، دامهای کوچک و. . . .
_دریافت مجوز و تأسیس داروخانه دامپزشکی.
_عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی عالی.
_فعالیت در انستیتو تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واقع در حصارک کرج و یا انستیتو پاستور به عنوان مراکز تحقیقات کشور. در حال حاضر مؤسسه رازی با بیش از نیم قرن تجربه مرهون تلاش مستمر دامپزشکان است، که در آنها انواع واکسنهای مصرفی انسان و دام تولید می‌گردد که عمدتاً جهت کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام نظیر بیماریهای کزاز، دیفتری و همچنین بیماریهایی چون سرخک، فلج اطفال و. . . بکار می‌روند. همچنین ساخت انواع واکسنهای موردی دامپزشکی و نیز تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی و شیوع بیماریهای مختلف در کشور، در این مؤسسه انجام می‌شود تا از ورود بیماریهای مختلف به داخل کشور جلوگیری شود و درصورت بروز بیماری جدید، سریعاً تحت کنترل در آمده، ریشه‌کنی امکان پذیر گردد.
_تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی دامپزشکی.
_فعالیت در مرکز دولتی نظیر وزارت جهاد، سازمان دامپزشکی کشور و. . . به‌عنوان مسئولین امور اجرائی.
_تأسیس مراکز مشاوره و مجتمع‌های دامداری و طیور و. . . .
_فعالیت در مجتمع‌های کشت و صنعت به‌عنوان دامپزشک مجتمعهای مربوط که دارای تعداد زیادی دام اعم از گاو یا گوسفند هستند و نقش تولید شیر و گوشت را به‌صورت دامداریهای صنعتی دارا هستند.
_فعالیت در مجتمع‌های مرغداری اعم از پرورش طیور‌گوشتی، پرورش طیور تخم گذاری جهت تولید تخم‌مرغ، مرکز تولید جوجه یکروزه و جوجه‌کشی و. . . .
_فعالیت در کارخانجات تولید مواد غذائی با منشأ دامی نظیر تولید سوسیس، کالباس، کنسروسازی، لبنیات مثل شیر و پنیر و. . . .
_فعالیت درکارخانجات خوراک دام که تولید خوراک دام و طیور را به عهده دارند، تنظیم جیره غذائی و کنترل کیفی محصولات مربوطه.
_فعالیت در امور شیلات و آبزیان و مجتمع‌های تکثیر و پرورش آبزیان نظیر ماهی‌های سرد‌آبی و گرم‌آبی.
_فعالیت در مجتمع‌های پانسیون اسب و اشتغال به امور مدیریت و درمان اسب داریها، مجتمع‌های اسب سواری و تنظیم جیره غذائی و نظارت بر روشهای پیشگیری بیماریها در اسب‌داری.
_فعالیت تولیدی خصوصی نظیر تأسیس دامداری و مرغداری و. . . .

شرایط احراز:
_دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته دامپزشکی.

_دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته دامپزشکی و طی دوره تخصصی یا اختصاصی در زمینه مربوط.

روزنامه جوان

یكی از شاخه های علوم زیستی، دامپزشكی است. رشته ای كه دانشمندان و دانشجویان زیادی را در سراسر دنیا مشغول مطالعات گسترده و عمیق ساخته است. این علم حوزه های گوناگون و وسیع كاری را تحت پوشش خود دارد. یكی از شاخه های علوم زیستی، دامپزشكی است. رشته ای كه دانشمندان و دانشجویان زیادی را در سراسر دنیا مشغول مطالعات گسترده و عمیق ساخته است.

این علم حوزه های گوناگون و وسیع كاری را تحت پوشش خود دارد. از نجات جان بیمارانی زبان بسته كه چه در خانه ها مونس و همدم انسان امروز هستند و چه آنهایی كه پرورش داده می شوند تا ما از تولیدات آنها بهره مند شویم، گرفته تا تامین سلامت انسان ها در جامعه با جلوگیری از انتقال بیماری های مشترك بین انسان و حیوان و نیز كنترل كیفیت تولید شیر و گوشت و... و اطمینان از اینكه محصولات تولیدی سالمند و خطری را متوجه مصرف كننده نمی كنند. با نگاهی به شعار دامپزشكی (دام سالم، غذای سالم، انسان سالم) می توان به نهایت اهمیت این علم پی برد. پس دامپزشكی نه تنها از لحاظ اقتصادی قابل توجه است بلكه از نظرگاه سلامت انسان و بهداشت جامعه نیز می توان به آن نگریست. از قضا این دیدگاه اخیر نیازمند توجه خاص از سوی متولیان این رشته است. این نوشتار در پی آن است كه با طرح موضوع بیماری های مشترك، دریچه ای باشد به یكی از زوایای اهمیت دامپزشكی در جامعه.

بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (Zoonosis) فصل مشترك دو حرفه پزشكی و دامپزشكی است كه از نظر حفظ سلامت و بهداشت جوامع انسانی و دامی دارای اهمیت بسزایی است. نام این دسته از بیماری ها نمایانگر مسئولیت مشترك و خطیری است كه بر عهده پزشكان و دامپزشكان متعهد در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان این قبیل بیماری ها است. تاكنون بیش از ۴۰۰ نوع بیماری مشترك شناسایی شده است. اهمیت این بیماری ها تا اندازه ای است كه به عنوان مشكل مهمی برای انسان تلقی می شوند. چون این بیماری ها علاوه بر وارد آوردن خسارات سنگین اقتصادی به جهت از بین رفتن دام های بیمار، سلامتی اش را نیز تهدید می كنند. اهمیت بیماری های مشترك در طب انسانی زمانی مشخص می شود كه بدانیم بیش از یك سوم از ۵۰۰ بیماری عفونی انسان از دسته بیماری های مشترك است. بنابراین مطالعات و بررسی ها جهت شناسایی، كنترل و پیشگیری از اینگونه بیماری ها در دام ها در كاستن موارد زیادی از بیماری های عفونی انسان و اعتلای سطح بهداشت جوامع بشری بسیار موثر بوده و این خود اهمیت دامپزشكی را بیش از پیش نشان می دهد. سیر انتقال بیماری های مشترك برخلاف آنچه بیشتر مردم می پندارند، تنها از حیوان به انسان نیست. بلكه سایر بیماری هایی را كه از انسان به مهره داران پستاندار پست تر منتقل می شود را نیز شامل می شود. مثلاً سل، مخملك و سرخك از جمله بیماری هایی هستند كه در صورت ابتلای انسان به آنها می توانند حیوانات محیط زندگی فرد را نیز بیمار سازند. ویرشو دانشمندی است كه برای اولین بار بیماری های مشترك انسان و دام را توضیح داد و اصطلاح Zoonosis (زئونوز) را برای آنها برگزید. طبق تعریفی كه این دانشمند از زئونوزها در كتاب مشهور خود به نام Handbook of Communicable Dieeases آورده بود، بیماری های مشترك را تنها به موارد قابل انتقال از حیوان به انسان می دانست ولی بعد از مدتی با مشاهده مواردی از ابتلای یك سگ خانگی به سل كه آن را از صاحب مسلول خود گرفته بود، تعریف ویرچو مورد سئوال قرار گرفت. لذا در تعریف جدیدتری كه توسط كمیته ای متشكل از كارشناسان دو سازمان بزرگ جهانی WHO و FAO در سال ۱۹۹۶ ارائه شد، توضیح ویرشو اصلاح شد. از آن تاریخ وسعت بیماری های مشترك به اندازه ای شد كه تمام موارد قابل انتقال از حیوان به انسان و بالعكس را دربرگرفت. عوامل بیماری های مشترك كه توانایی انتشار و بیماری زایی وسیع در بسیاری از گونه های جانوری و انسان را دارند، معمولاً ویروس ها و باكتری ها هستند كه حیات محدود به یك گونه خاص ندارند و همین گستردگی در انتخاب طیف وسیع میزبانی مبارزه با آنها را دشوار كرده است. این عوامل از راه های مختلفی بین میزبانان خود رد و بدل می شوند. عده ای نظیر ویروس هاری و باكتری سل از طریق تماس مستقیم، عواملی مثل باكتری تب مالت و عده بسیاری از انگل های مشترك كه به ترتیب در شیر و گوشت هستند، از راه خوراكی منتقل می شوند. راه سومی نیز برای انتقال عوامل مشترك وجود دارد كه به واقع مهمترین راه از جهت دشواری در پیشگیری محسوب می شود. این راه انتقال چیزی نیست جز انتقال متازئونوزی. متازئونوزها آن دسته از بیماری های مشترك هستند كه اجرام تك یاخته ای و یا ویروسی بیماری زا برای انسان در حیواناتی هر چند به ظاهر سالم به عنوان مخزن حضور دارند. جانوران مخزن به دلیل نداشتن علائم بیماری اغلب از دید كارشناسانه مسئولان بهداشتی مخفی می مانند. به علاوه ممكن است حیوانات مخزن، حیواناتی غیراهلی باشند كه در نزدیكی های محل سكونت انسان زندگی می كنند و كمتر قابل كنترل بهداشتی از حیث داشتن عوامل بیمار

/ 1 نظر / 29 بازدید
شيدا

با سلام و خسته نباشید بابت مطلب مفیدتون کمال قدر دانی رو دارم. شاد باشید